مشاهده همه 10 نتیجه

کت جذب مانسین کد p44-14

850,000 تومان
کمربند خور می باشد، دوریقه و جیب مغزی سفید کار شده است

کت جذب مانسین کد p44-8

850,000 تومان
کمربند می خورد – مغزی کت مخمل ساده کارشده است ، دوریقه و جیب مغزی کرم کار شده است

کت مانسین کد p44-10

1,850,000 تومان
داخل کت و روی کت جیب دارد ، دوریقه پارچه پلنگی کارشده است

کت مانسین کد p44-13

1,950,000 تومان
دور یقه سفید مشکی کارشده است و دور یقه مخمل راه راه کارشده

کت مانسین کد p44-15

1,850,000 تومان
مدل آستین کوهانی ۲تیکه می باشد و جیب فیلتو است

کت مانسین کد p44-16

950,000 تومان
پایین تنه به صورت ۸ باز می شود ، برش هشتی روی آستین ، قد پیش از پشت بلند تر

کت مانسین کد p44-17

950,000 تومان
مغزی دوزی کرپ کش سبز داخل و بیرون کت می باشد

کت مانسین کد p44-18

950,000 تومان
مغزی دوزی سفید می باشد – داخل و بیرون کار یک جیب فیلتو و یک جیب کیسه ای کار شده

کت مانسین کد p44-4

900,000 تومان
روی کت و داخل جیب -کت ساده میباشد . دور یقه و داخل جیب ساتن میباشد

کت مانسین کد p44-7

900,000 تومان
روی کت و داخل جیب -ساده میباشد – مدل اورسایز میباشد